170329: Nieuws Partij voor vrije Amsterdammers

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 behaalde de PvvA op 2 na de meeste stemmen in de gemeenteraad van de partijen die onvoldoende stemmen kregen voor een zetel.
Doordat er in maart 2014 veel onbekende partijen meededen en de meeste publiciteit ging naar de landelijke partijen, was er niet 1 lokale Amsterdamse partij die voldoende stemmen kreeg voor een raadszetel.
De PvvA behaalde wel 2 zetels in de bestuurscommissies.
Volgens een besluit van de Raad van State is de zetel van de PvvA in ZuidOost onrechtmatig toegekend aan een partij die onvoldoende stemmen kreeg.
De zetel in de bestuurscommissie van stadsdeel Noord wordt sinds april 2014 bezet door Hans Bremer.

Zie verder de volgende artikelen:
170325: Plan van Gool krijgt 10 voor schoonmaken
170108: Nieuwjaarsbericht 2017 PvvA bestuurscommissie Noord
160406: Raad van State vernietigt besluit centraal stembureau Zuidoost
160105: Nieuwjaarsbericht 2016 PvvA bestuurscommissie Noord
140920: PvvA  Bestuurscommissie Noord
140823: Actie fietsparkeren
140717: Familie Reinders 60 jaar getrouwd
140508: Bijeenkomst Ontwikkelingen in de WMO in Cultuurhuis Noord
140420: Het oneerlijke verloop van de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen
140320: KIEZERS BEDANKT

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor 170329: Nieuws Partij voor vrije Amsterdammers

170325: Plan van Gool krijgt 10 voor schoonmaken

Op zaterdag 25 maart was de landelijke actiedag van Supporters van Schoon.
In Noord deden vooral kinderen mee aan de acties.
Hans Bremer van de Bestuurscommissie Noord ziet een zeer positieve ontwikkeling. Hans Bremer: “Twee jaar geleden deed ik voor het eerst mee. Toen waren er 30 kinderen en volwassen nodig om een deel van Plan van Gool te doen. Vorig jaar deden we met 15 kinderen en volwassenen meer dan de helft van Plan van Gool. Dit jaar deden er nog meer kinderen mee en hebben we al het zwerfafval rond de flats verwijderd. Verder hebben we alle rotzooi (vuilniszakken, dozen en andere troep) naast de afvalcontainers in de afvalcontainers gestopt.

Toppertjes
Sommige ouderen doen al meer dan 10 jaar mee aan opruimacties. De meeste deelnemers zijn kinderen. De meeste kinderen kwamen op eigen initiatief naar de bakfiets met opruimspullen om te vragen of ze mochten helpen. Bij de bakfiets kregen ze een hesje, handschoenen en een vuilgrijper.
Van 12 uur tot half 5 waren er elk uur meerdere dames, heren en gemixte teams.
Onder de jongere deelnemers zaten echte toppertjes.

Jongentje 7 jaar: Hij begon om 1 uur en vroeg na 10 minuten aan mij hoelang we door gingen. Ik zei tot 4 uur. Hij wist zeker dat hij door wilde tot 4 uur en nodigde later zijn oudere zusje en jongere broertje uit. Hij wilde graag van het damesteam winnen en vroeg hoeveel bonuspunten hij kreeg per blikje. Ik zei 1 bonuspunt. Hij verzamelde in ruim 3 uur 110 blikjes=110 bonuspunten.

Meisje 10 jaar: Vraagt of ze mee mag helpen om 1 uur. Ingedeeld bij een dames team. Om 2 uur regelt ze dat haar oudere zus mijn Iphone oplaadt. Dit was nodig om de eindfoto te maken. Om 4 uur wilde ze samen met 4 andere kinderen de nog 2 resterende blokken doen. 200 meter voor ons verzamelpunt (Entreehal blokken K en F) lag een zware pallet van zeker 40 kilo. Niet ik maar zij vraagt: “zullen we die meenemen”. Ik twijfelde, omdat we al veel zwerfafval hadden verzameld en ook moesten meenemen. Ik tilde op 1/3 van het eind zodat zij minder hoefde te tillen. Na 100 meter vroeg ik of ze wilde stoppen. Ze wilde gewoon doorgaan. Toen we onze afvalberg al zagen, wilde het meisje toch even stoppen. Binnen een minuut wilde ze verder en dragen met haar andere arm.

Om half 5 lag al het zwerfafval van Plan van Gool  op 1 hoop en lag al het afval dat naast de afvalcontainers lag in de containers.

Beloning voor de toppertjes van Plan van Gool
Na afloop kregen de deelnemers het diploma “Supporter van Schoon”.
Sommige deelnemers vroegen of ze de handschoenen, het hesje en de vuilgrijper mochten houden. Dan konden ze af en toe zelf zwerfvuil verzamelen.  Op 1 na zijn alle zwerfafval opruimsets weggegeven.

Zie artikel Noordnieuws

 

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 170325: Plan van Gool krijgt 10 voor schoonmaken

170108: Nieuwjaarsbericht 2017 PvvA bestuurscommissie Noord

In 2016 zijn er door de gemeente Amsterdam voorstellen gedaan om de bestuurscommissies af te schaffen. Dit moest van verantwoordelijk minister Plastrik van de PvdA. De Vrije Amsterdammers  vinden dit jammer. In Noord hebben de leden van het algemeen bestuur veel gedaan om de meningen van Noordelingen te laten blijken in adviezen aan de gemeente.
De leden van het algemeen bestuur hebben in 2016 12 bijeenkomsten belegd om meningen en standpunten van de bewoners te inventariseren en te gebruiken voor adviezen aan de gemeente.
Als kleinste oppositie partij heeft  “de vrije Amsterdammers” in 2016 alle voorstellen van het Dagelijks Bestuur ondersteund.  Mede door de 5 oppositie partijen heeft het Dagelijks Bestuur veel  adviezen aan de gemeente aangepast.

De vrije Amsterdammers worden graag geïnformeerd over problemen die moeten worden opgelost. U kunt een email sturen aan: HansBremer@zonnet.nl

In 2017 gaan wij ons onder andere richten op het Buiksloterwegveer.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor 170108: Nieuwjaarsbericht 2017 PvvA bestuurscommissie Noord

160406: Raad van State vernietigt besluit centraal stembureau Zuidoost

Op 19 maart 2014 kreeg de PvvA een zetel in de bestuurscommissie van stadsdeel Zuidoost.
De zetel kon echter niet binnen 2 weken worden ingevuld. Zonder enige vorm van overleg hebben de burgemeester en de gemeenteraad van Amsterdam de verordening op de bestuurscommissies aangepast. Hierdoor werd het mogelijk dat een zetel die nog niet kon worden ingevuld, kan worden ingevuld door een partij die net geen zetel behaalde.
Op grond van de gewijzigde verordening heeft stadsdeel Zuidoost in september 2014 iemand benoemd van een partij die onvoldoende stemmen kreeg voor een zetel.
De PvvA heeft bezwaar aangetekend tegen deze vreemde gang van zaken.
Uiteindelijk heeft de Raad van State 2 jaar na de verkiezingen het besluit van het centraal stembureau van stadsdeel Zuidoost vernietigd.
De Raad van State gelaste aan het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Zuidoost en aan de voorzitter van het centraal stembureau Zuidoost om de door ons gemaakte kosten te vergoed.
Doordat de Raad van State zelf een regeling bedacht, mocht het niet in de bestuurscommissie gekozen bestuurslid dat ten onrechte was benoemd toch blijven zitten.
Uitspraak Raad van State 6 april 2016

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor 160406: Raad van State vernietigt besluit centraal stembureau Zuidoost

160105: Nieuwjaarsbericht PvvA bestuurscommissie Noord

Inmiddels zijn we bijna halverwege de bestuursperiode na de verkiezingen van maart 2014.
Sinds maart 2014 hebben de stadsdelen geen stadsdeelraad meer, maar bestuurscommissies.
Het aantal leden in het Algemeen Bestuur ging van 30 naar 13.
Veel bevoegdheden van de stadsdeelraad vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.
Een belangrijk voordeel hiervan is dat veel verordeningen, regels en heffingen nu voor de hele stad gelijk worden getrokken en niet meer per stadsdeel verschillen.
De leden van de bestuurscommissie hebben een heel andere rol gekregen.
Meer dan bij de oude stadsdeelraad gaan de leden van de bestuurscommissie meer de wijken in.
In 2015 zijn alle bewoners van Noord door de leden van de bestuurscommissie uitgenodigd om te vertellen wat er in hun buurt speelt, veranderd moet worden en hoe.
Met deze informatie zijn gebiedsplannen en wijkplannen gemaakt.
Alle leden van de bestuurscommissie hebben 4 of meer keer informatie bij de bewoners opgehaald en in verslagen vastgelegd.
Bij de eerste wijkbijeenkomsten en waren er soms maar 10 bewoners, maar bij de laatste bijeenkomsten waren er soms bijna 100 bewoners.
In een wijk waar te weinig mensen kwamen op een wijkbijeenkomst om een goede gebiedsanalyse te maken, zijn we huis aan huis langs gegaan om met de bewoners in gesprek te komen.
De bestuurscommissie Noord geeft zo invulling aan haar oren en ogen functie.
Dit doen we niet alleen door de buurten in te gaan, maar ook door bewoners uit te nodigen om ons een probleem voor te leggen en met ons in debat te gaan. Elke 2 weken kunnen bewoners vrij inspreken.
Dan zitten de leden van de bestuurscommissie in de zaal en staat de inspreker achter het gesprekgestoelte. Daarna kunnen de bestuurscommissieleden vragen stellen en geeft een portefeuillehouder aan hoe het onderwerp wordt afgehandeld.
Veel bewoners van Noord hebben samen met ons zo iets kunnen bereiken.
In oktober 2015 hebben 10 kinderen van een school in Elzenhagen ingesproken over het verdwijnen van een speelplaats en nu wordt er hard gewerkt aan de oplossing.
Anders dan bij de oude stadsdeelraad moeten de leden van de bestuurscommissie nu meer samenwerken, want wij moeten samen zo goed mogelijk bij de gemeente Amsterdam duidelijk maken wat voor Noord belangrijk is.
De 13 leden van de bestuurscommissie Noord hebben weliswaar een andere politieke achtergrond, maar vormen meer dan vroeger een collegiaal bestuur om de belangen van de Noordelingen naar voren te brengen in de gemeenteraad van Amsterdam.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor 160105: Nieuwjaarsbericht PvvA bestuurscommissie Noord

Op 19 maart kreeg de PvvA 1 zetel in de bestuurscommissie van stadsdeel Noord.
Sinds 23 april wordt deze zetel ingenomen door Hans Bremer.
Ten opzichte van de vorige bestuursperiode zijn de bevoegdheden van de volksvertegenwoordigers in de stadsdelen sterk verminderd.
De volksvertegenwoordigers in de stadsdelen moeten informatie aandragen aan de gemeente en uiteindelijk neemt de gemeenteraad besluiten.
De rol van de volksvertegenwoordigers in de stadsdelen is dus aanzienlijk verminderd.
In Jip en Janneke taal: De leden van de bestuurscommissies zijn de ogen en de oren van het stadsdeel en de gemeenteraad neemt de belangrijkste besluiten.
Dit heeft ook een effect op de samenwerking tussen de leden van de bestuurscommissie.
Vroeger hadden de volksvertegenwoordigers meer meningsverschillen, omdat er ook besluiten genomen moesten worden en de verschillende partijen daar andere ideeën over hadden.
Nu is het de taak van de leden van de bestuurscommissie om voor het stadsdeel zo veel mogelijk voor elkaar te krijgen bij de gemeenteraad.
Berichten van de PvvA in Noord:
140823: Actie fietsparkeren
140717: Familie Reinders 60 jaar getrouwd
140508: Bijeenkomst Ontwikkelingen in de WMO in Cultuurhuis Noord

 

Geplaatst op door admin | Reacties uitgeschakeld voor 140920: PvvA Bestuurscommissie Noord

140908: Voorstel wijziging verordening BC’s in de gemeenteraad

Op 10 september wordt er in de gemeenteraad gestemd over een voorstel om de verordening op de bestuurscommissies te veranderen.
De verordening wordt volgens het voorstel zodanig veranderd dat een zetel in een bestuurscommissie kan worden toegekend aan een partij die niet door de stemgerechtigden is gekozen.
Volgens de kiesraad is niet zo zeer de wijziging van de verordening een heikel punt, maar vooral het met terugwerkende kracht van toepassing verklaren op de verkiezingen van 19 maart. Uit de voordracht van de gemeenteraad blijkt dat er een risico is dat er bezwaar wordt gemaakt tegen het benoemen van een niet door de stemgerechtigden gekozen kandidaat.
Dat risico is zeer groot.
De PvvA is voornemens om bezwaar te maken tegen de wijziging van de verordening en de daardoor mogelijk geworden besluiten.
De PvvA heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam en het Dagelijks Bestuur van bestuurscommissie Zuidoost gemeld dat de PvvA voornemens is alle mogelijke rechtsmiddelen in te zetten om te voorkomen dat de regels voor de vrkiezingen met terugwerkende kracht worden veranderd.
Zie brief aan B&W Amsterdam van 7sept2014 met bijlagen 140828 – 140827140824.
Zie brief aan DB bestuurscommissie Zuidoost van 8 september 2014.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor 140908: Voorstel wijziging verordening BC’s in de gemeenteraad

140828: Aanpassing verordening Bestuurscommissies in commissie AZ

Op 17 augustus werd de PvvA door het  Parool  ingeseind dat onze zetel in Zuidoost misschien zou worden weggekaapt door een mogelijke aanpassing van de verordening op de bestuurscommissies.
Volgens het voorstel zou de zetel van de PvvA naar een andere partij gaan als de zetel van de PvvA niet ingevuld zou worden.
Het probleem is echter dat die mogelijkheid niet bestaat volgens de Verordening op de bestuurscommissies.
Verder is het zeer discutabel of de aanpassing van de verordening van toepassing mag zijn op reeds gehouden verkiezingen, waarbij de verkiezingsuitslag onherroepelijk is vastgesteld.
Het lijkt er op dat er geen bezwaar gemaakt kan worden tegen het aanpassen van de verordening.
Volgens de Kiesraad kan wel bezwaar en beroep worden ingesteld tegen een besluit om de zetel van de PvvA in concreto toe te delen aan een andere partij.
De PvvA vind het jammer dat het college van burgemeesters en wethouders verzaakt heeft om contact op te nemen met de PvvA.
De PvvA heeft 1 zetel behaald in de bestuurscommissie van Zuidoost en die kan niet op grond van gelegenheidswetgeving worden toebedeeld aan een partij die onvoldoende stemmen behaalde voor de zetel.
Bovendien zitten er meer tegenstrijdigheden in de wijziging van de verordening.
Op de verordening zijn enerzijds de bepalingen uit de Kieswet van overeenkomstige toepassing verklaard, omdat de kieswet niet automatisch van toepassing is op de bestuurscommissies.
Bij de aanpassing van de verordening wordt anderzijds gesteld dat het mogelijk is om in de verordening van de kieswet af te wijken, omdat bestuurscommissies niet wettelijk worden beschouwd als algemeen vertegenwoordigende lichamen.
Het is namelijk de gemeenteraad die besluiten neemt en de bestuurscommissies zijn de ogen en de oren van het stadsdeel om de gemeenteraad te informeren en voorstellen kan maken.
De aanpassing van de verordening is onder andere gebaseerd op een gemeente van minder dan 13 raadsleden en 6000 inwoners.
Het lijkt dan ook zeer onzeker dat de aanpassing van de verordening een toetsing van de rechter zal doorstaan.
Volgens de PvvA zijn er andere mogelijkheden om uitzonderingen te maken op de verordening die een betere invulling geven aan de democratisch uitgesproken voorkeur van de kiezers.
De aanpassing van de verordening wordt op 28 augustus besproken in de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad.
Zie de inspreektekst namens de PvvA.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor 140828: Aanpassing verordening Bestuurscommissies in commissie AZ

140823: Actie fietsparkeren

Op zaterdag 23 augustus hield Initiatiefgroep Toegankelijkheid Amsterdam Noord een actie bij Dirk van den Broek op de hoek van de Meeuwenlaan.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 140823: Actie fietsparkeren

140717: Familie Reinders 60 jaar getrouwd

In de zomer gaan de meeste mensen op vakantie en de leden van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel dus ook.
Aangezien er minstens 1 lid van het Dagelijks Bestuur op het stadsdeel aanwezig moet zijn, worden de sommige taken van de leden van het Dagelijks Bestuur waargenomen door de leden van het Algemeen Bestuur (de leden van de bestuurscommissie).
Stadsdeel Noord heeft relatief veel ouderen en deze ouderen wonen er vaak al hun hele leven.
Gemiddeld 3 keer per maand is er een echtpaar 60 jaar getrouwd en meerdere keren per jaar wordt er een Noordeling 100 jaar. Normaal gesproken gaat dan een lid van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel langs om de felicitaties namens het stadsdeel over te brengen.
Op 17 juli was de eer aan Hans Bremer van de bestuurscommissie om de familie Reinders te feliciteren met hun 60 jarig huwelijksfeest.
Zie  de   foto foto van de familie Reinders  en het artikel van deze heugelijke gebeurtenis in print of op de de website van RodiNieuws.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 140717: Familie Reinders 60 jaar getrouwd